Ubezpieczenia Nowy Sącz > Ubezpieczenia > Turystyczne > Karta EKUZ (NFZ) vs ubezpieczenie

Karta EKUZ (NFZ) vs ubezpieczenie

Dlaczego, oprócz Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie:

Karta EKUZ uprawnia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w placówkach, które działają w ramach powszechnych systemów zdrowia. W większości Państw UE obowiązuje jednak system pokrywania przez pacjenta części kosztów leczenia.

W wielu państwach członkowskich UE/EFTA, w ramach systemu publicznego nie jest finansowany np. transport karetką czy też świadczenia z zakresu ratownictwa, zwłaszcza ratownictwa górskiego. Dlatego przed wyjazdem do innego państwa członkowskiego UE/EFTA warto zasięgnąć podstawowych informacji dotyczących zasad funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w tym państwie. Informację taką można uzyskać w każdym oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), jak również na stronie internetowej NFZ.

Z uwagi na fakt, iż Narodowy Fundusz Zdrowia nie pokrywa kosztów udziału własnego świadczeniobiorców w przypadku wyjazdu do tych państw członkowskich UE/EFTA, w których obowiązuje taki system, zalecane jest wykupienie dodatkowego prywatnego ubezpieczenia, tak aby uniknąć obciążenia tymi kosztami.

Posiadanie EKUZ nie zapewnia bezpłatnego leczenia w prywatnych przychodniach i szpitalach. Poza tym trzeba pamiętać, iż posiadanie EKUZ, nie gwarantuje osobom poszkodowanym zwrotu takich kosztów jak np. koszty transportu medycznego zarówno w kraju zdarzenia, jak również transportu medycznego albo transportu zwłok do Polski. Dlatego przed zagranicznym wyjazdem warto dodatkowo ubezpieczyć się i wykupić komercyjne ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków.

KARTA-NFZUbezpieczenia turystyczne online z kodem rabatowym !

Ubezpieczenie online Warta