Ubezpieczenia Nowy Sącz > Ubezpieczenia > Majątkowe > Firmy > OC działalności gospodarczej

OC działalności gospodarczej

OC działalności gospodarczej i posiadanego mienia

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą w Nowym Sączu lub okolicach – pomyśl o wykupieniu polisy OC.

Odpowiedzialność cywilna to stały element towarzyszący prowadzeniu każdej działalności gospodarczej. W przypadku dużej szkody oraz braku ubezpieczenia, konieczność wypłaty odszkodowania może doprowadzić do bankructwa firmy. Warto uchronić się przed takimi sytuacjami – a w ich następstwie – roszczeniami innych osób lub firm.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody osobowe i rzeczowe, wyrządzone Poszkodowanemu w związku z prowadzeniem działalności określonej w umowie ubezpieczenia lub posiadaniem i użytkowaniem mienia (odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa).

Oferta ubezpieczenia skierowana jest do wszystkich rodzajów działalności gospodarczej.

Zapraszamyoc działalności gospodarczej