Wspólne oświadczenie PL-EN
Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym:

Wspolne_oswiadczenie-o-zdarzeniu-drogowym_pl-en.pdf

Międzynarodowe oświadczenie spisywane w przypadku kolizji drogowej:

Międzynarodowe oświadczenie spisywane w przypadku kolizji drogowej

Międzynarodowy druk zgłoszenia szkody:

Międzynarodowy druk zgłoszenia szkody

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej:

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej

Oświadczenie sprawcy wypadku:

Oświadczenie sprawcy wypadku

 

Międzynarodowe-wspólne-oświadczenie-druk-o-zdarzeniu-drogowym-oświadczenie-sprawcy-kolizji-drogowej-i-wypadku

Uproszczona polska wersja oświadczenia sprawcy kolizji drogowej