Oświadczenie sprawcy

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej – dokument wypełniany przez sprawcę zdarzenia drogowego , wymagalny w przypadku zgłoszenia szkody w firmie ubezpieczeniowej przez poszkodowanego.
oświadczenie sprawcy kolizji drogowej