Oświadczenie sprawcy
Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej – dokument wypełniany przez sprawcę zdarzenia drogowego , wymagalny w przypadku zgłoszenia szkody w firmie ubezpieczeniowej przez poszkodowanego.

Polskie oświadczenie sprawcy kolizji drogowej pdf

Międzynarodowy druk zgłoszenia szkody