Wypowiedzenie OC

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia obowiązkowego oc posiadacza pojazdu mechanicznego. Wypowiedzenie na koniec okresu art.28, wypowiedzenie podwójnego oc art.28a, wypowiedzenie nabywcy pojazdu art.31.Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia obowiązkowego oc posiadacza pojazdu mechanicznego.

Wypowiedzenie umowy obowiązkowego ubezpieczenia oc posiadacza pojazdu mechanicznego .

Wypowiedzenie oc składamy w sytuacjach :

1 – Rezygnacji z kontynuacji umowy na kolejny okres ubezpieczenia art.28 Ustawy

2 – W przypadku posiadania podwójnego ubezpieczenia art.28a Ustawy

3 – W związku z nabyciem pojazdu w drodze kupna lub darowizny art.31 Ustawy