Wypowiedzenie OC

Wypowiedzenie umowy obowiązkowego ubezpieczenia oc posiadacza pojazdu mechanicznego .

Wypowiedzenie oc składamy w sytuacjach  :

1 – Rezygnacji z kontynuacji umowy na kolejny okres ubezpieczenia

2 – W przypadku posiadania podwójnego ubezpieczenia

3 – W związku z nabyciem pojazdu w drodze kupna lub darowizny

 wypowiedzenie-umowy-ubezpieczenia-obowiazkowego-oc-posiadacza-pojazdu-mechanicznego