Ubezpieczenia Nowy Sącz > Ubezpieczenia > Majątkowe > Firmy > Oc przewoźnika 1071/2009

Oc przewoźnika 1071/2009

UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (ZAWODOWEJ)

przewoźnika drogowego związanego z koniecznością spełnienia przez przewoźnika drogowego wymogu określonego w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku.

Zabezpieczenie finansowe licencji transportowej – dla kogo ?

Ubezpieczenie skierowane do osób lub firm ubiegających się o wydanie licencji/zezwolenia przez właściwy organ administracji państwowej na świadczenie usług transportu drogowego w zakresie przewozu rzeczy i osób.

lub

Osób lub firm aktualnie posiadających ważną licencje/zezwolenie wydane przez właściwy organ administracji państwowej na świadczenie usług transportu drogowego w zakresie przewozu rzeczy i osób.

Suma Ubezpieczenia:

na pierwszy pojazd wynosi 9000 EUR, a na każdy następny pojazd wynosi 5000 EUR.

Zakres ubezpieczenia:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zobowiązania lub roszczenia finansowe wysunięte wobec Ubezpieczonego na podstawie zakresu określonego w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r., ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego Dyrektywę Rady 96/26 WE, w związku art. 3 ust. 1. lit. c, tego rozporządzenia.

Składka za polisę do 20 pojazdów :  Bardzo  niska !  – Składka za polisę powyżej 20 pojazdów – taryfikacja indywidualna

Czas oczekiwania na polisę :  po spisaniu wniosku polisa z certyfikatami wystawiana jest od ręki  w biurze !  

Serdecznie zapraszamy – Nowy Sącz 

Serdecznie zapraszamy – Stary Sącz 

ubezpieczenie oc przewoźnika zawodowe