Ubezpieczenia Nowy Sącz > Ubezpieczenia > Komunikacyjne > Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC

TANIE OC

Ubezpieczenie OC jest niezbędne każdemu kierowcy do poruszania się pojazdem po drogach publicznych i nie tylko.
Jeżeli spowodujesz wypadek lub kolizję, z polisy oc, zostanie wypłacone odszkodowanie.

Jeżeli szukasz w Nowym Sączu lub okolicach taniego i pewnego ubezpieczenia oc  na swój samochód , serdecznie zapraszamy :

Biuro  33-300 Nowy Sacz Kilińskiego 58 pok 104
Telefon:  604 777 959

UWAGA – JEŻELI KUPUJESZ POJAZD Z POLISĄ OC

Przypominamy, iż zgodnie ze zmianą zapisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, jakie wprowadziła od 11 lutego 2012r jej nowelizacja, umowa ubezpieczenia OC przejęta od zbywcy pojazdu ulega rozwiązaniu z dniem upływem okresu, na który została zawarta (o ile nie została jeszcze wcześniej wypowiedziana przez nabywcę pojazdu). W tym względzie nie ma znaczenia, czy nabywca pojazdu „przepisał” przejętą od zbywcy polisę na siebie, czy nie.

Aneks do polisy zbywcy, pomimo iż ma również formę polisy, pełni funkcję „potwierdzenia ciągłości” umowy ubezpieczenia OC zawartej pierwotnie przez zbywcę. Natomiast nie jest on odrębną umową ubezpieczenia OC podlegającą automatycznemu odnowieniu na 12 kolejnych miesięcy.

tanie ubezpieczenia-oc-nowy-sacz