Ubezpieczenia Nowy Sącz > Ubezpieczenia > Oc w życiu prywatnym

Oc w życiu prywatnym

OC w życiu prywatnym daje pełną ochronę klientom, w sytuacjach gdy w związku z czynnościami w życiu prywatnym (jazda na rowerze, uprawianie sportu) lub posiadaniem mienia, jest są zobowiązani do naprawienia szkody. Umowa obejmuje wszystkie osoby bliskie ubezpieczającego!

oc w życiu prywatnym

Dla kogo?

Dla każdego, kto chce mieć dobrą ochronę na wypadek wyrządzenia przez siebie szkód.

Dlaczego warto?

Dzięki takiej polisie można czuć się bezpiecznie, bo bez względu na to, jaką szkodę wyrządzimy komuś nieumyślnie, to jej finansowe skutki będą pokryte w ramach umowy. WARTA obejmuje ochroną nie tylko ubezpieczającego, ale też osoby bliskie mieszkające z nim i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe. Takie ubezpieczenie obejmuje nie tylko najczęściej wymieniane przypadki np.:

 • zalania sąsiada z dołu na skutek pozostawienia odkręconych kranów,
 • potrącenia pieszego lub zarysowania auta w czasie jazdy na rowerze,
 • wybicia szyby czy innych zniszczeń przez dzieci grające w piłkę,
 • spowodowanie urazów innych osób w czasie uprawiania sportów, np. jazdy na nartach, grze w piłkę nożną czy koszykówkę,
 • stłuczenia czy zniszczenia przedmiotów w sklepie,
 • złamania nogi przez przechodnia na nie odśnieżonym chodniku (ważne w przypadku właścicieli domów).

Oprócz tego typu zdarzeń odpowiadamy też za szkody spowodowane lub powstałe, np.:

 • przez zwierzęta domowe – należące do ubezpieczającego (także egzotyczne, np. węże, pająki) z wyjątkiem przypadków, gdy zwierzęta utrzymywane są dla celów zarobkowych np. hodowla psów, stadnina koni,
 • przez pomoc domową – nawet zatrudnioną na podstawie umowy ustnej,
 • przez osoby sprawujące opiekę nad osobami starszymi lub dziećmi oraz osoby,
 • w związku z używaniem sprzętu pływającego np. wypożyczonego w czasie urlopu. Chodzi tu o szkody osobowe i/lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z używaniem sprzętu pływającego,
 • w trakcie budowy domu – właściciel nieruchomości odpowiedzialny jest za szkody powstałe w związku z posiadaniem i użytkowaniem nieruchomości. Obejmuje ona również wypadki w czasie budowy, jeśli właściciel nie uwolni się od odpowiedzialności wskazując sprawcę szkody (np. firmę budowlaną).

źródło : WARTA.pl